Việt Nam Dân Tộc Tự Quyết
Welcome
Login / Register

Đạo Đức | Morality


 • ANH HÙNG VÔ DANH | Đăng Phương

   

  Anh Hùng Vô Danh

  Tác giả: Đằng Phương
  Họ là những anh hùng không tên tuổi 
  Sống âm thầm trong bóng tối mênh mông, 
  Không bao giờ được hưởng ánh quang vinh, 
  Nhưng can đảm và tận tình giúp nước 

  Họ là kẻ muôn nghìn năm thuở trước 
  Đã phá rừng, xẻ núi, lấp đồng sâu 
  Và làm cho những đất cát hoang vu 
  Biến thành một giải san hà gấm vóc 

  Họ là kẻ không nài đường hiểm hóc, 
  Không ngại xa, hăng hái vượt trường sơn 
  Để âm thầm chuẩn bị giữa cô đơn 
  Cuộc Nam tiến mở giang sơn lớn rộng 

  Họ là kẻ khi quê hương chuyển động 
  Dưới gót giày của những kẻ xâm lăng 
  Đã xông vào khói lửa quyết liều thân 
  Để bảo vệ Tự Do cho Tổ Quốc 

  Trong chiến đấu, không nài muôn khó nhọc 
  Cười hiểm nguy, bất chấp nỗi gian nan, 
  Người thất cơ thành thịt nát xương tan 
  Nhưng kẻ sống lòng son không biến chuyển. 

  Và đến lúc nước nhà vui thoát hiểm 
  Quyết khước từ lợi lộc với vinh hoa. 
  Họ buông gươm quay lại chốn quê nhà 
  Để sống lại cuộc đời trong bóng tối. 

  Họ là kẻ anh hùng không tên tuổi 
  Trong loạn ly như giữa lúc thanh bình 
  Bền một lòng dũng cảm, chí hy sinh 
  Dâng đất nước cả cuộc đời trong sạch. 

  Tuy công nghiệp không ghi trong sử sách, 
  Tuy bảng vàng bia đá chẳng đề tên, 
  Tuy mồ hoang xiêu lạc dưới trời quên 
  Không ai đến khấn nguyền dâng lễ vật, 

  Nhưng máu họ đã len vào mạch đất, 
  Thịt và xương trộn lẫn với non sông 
  Và anh hồn chung với tấm trinh trung 
  Đã hòa hợp làm linh hồn giống VIỆT.
   
  Read more »
RSS