Việt Nam Dân Tộc Tự Quyết
Welcome
Login / Register

Chính Quyền CSVN đã bán bải biển Nhũ Tiên cho Trung Cộng

CSVN ĐÃ BÁN ĐẢO NHŨ TIÊN CHO BA TÀU ( CHỆT).

Bảng chữ viết cũng phạm luật. 

Chữ Tàu trên cùng

Kế tiếp là chữ Nga

Rồi đến chữ Anh

Chữ Việt Nam bét bảng.

Đây là biển báo đặt trong khu nghỉ dưỡng Nhũ Tiên

Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Hởi Dân Tộc VN khắp nơi trên Thế Giới chưa sáng mắt sáng lòng?. Là con dân VN hãy đứng lên đuổi bọn Tàu Chệt ra khỏi lãnh thổ Hồn Thiên Sông Núi có bao ngàn năm nay.

 

 

 


Post your comment

Sign in or sign up to post comments.

Comments

Be the first to comment
RSS