Việt Nam Dân Tộc Tự Quyết
Welcome
Login / Register

Mưu Đồ Hán Hóa của Trung Quốc

Cụ Thái Dịch Lý Đông A , Thư Ký Trưởng Đảng Duy Dân trong cuốn Chu Tri Lục 1 (Nhà Xuất bản Gió Đáy, Chợ Lớn) viết:

“Trung tâm quy luật của lịch sử Tàu là: ’Hữu đức giả hữu thổ’; hữu đức đây không phải là đạo đức, nhưng lấy ý nghĩa nghiêm ngặt của nó trong kinh sử Tàu mà giảng giải thì nó là ‘lấy tài hóa thu nhân tâm’. Cái quy luật đó đem phối hợp với ý chí của dân tộc ấy là ‘hưng Hoa diệt Di’, hình thành một cái định nghĩa của một tấm lịch sử xâm lược. Cái nguyên tắc chủ yếu ấy từ cổ tới nay đã từng thực hành mà còn có thể nói có chứng cớ rằng vẫn thực hành…

Nếu không tin mà còn tin vào Khổng Mạnh, xin hãy dở pho sử muôn năm của ta với tất cả thảm thương xỉ nhục của sự bị đè nén, bị xâm lược, bị hiếp tróc; lại xin tham khảo lịch sử của các dân tộc Man Di bốn phía Tàu. Quốc dân, chính trị gia và cách mạng gia hãy dở lại cái quan hệ của sự giúp đỡ cách mạng lẫn nhau giữa nòi giống ta và nòi giống Hán, hãy thể nghiệm cái sầu hận đời Hậu Trần và Lê Chiêu Thống, hãy tiếc róc cái đỗi đãi tốt của ta với lũ Hậu Tống, Hậu Minh… “ (Trang 52-54)

Khoảng năm 1885 cách mạng Tôn Văn (Tôn Dật Tiên, Tôn Trung Sơn) ra đời, cực lực chủ trương dân tộc chủ nghĩa gồm 6 điểm chính:

1. Vì “Hán tộc là ưu việt” nên đúc các dân tộc vào một lò Hán tộc mà thống nhất thế giới qua sự áp bức các dân tộc chung quanh.

2. Các dân tộc nhỏ yếu phải nằm trong hệ thống cơ cấu tỉnh, quận, huyện tự trị của Trung Quốc.

3. Khi cụ Phan (Bội Châu?) ngỏ ý muốn đánh đuổi Pháp dành độc lập thì Tôn Văn nói với cụ: “Các ông bất tất phải làm, Việt Nam chỉ là một tỉnh của Tàu, chúng tôi làm xong thì xong”. Rồi Tưởng Giới Thạch vào khoảng năm 1942-43 cũng nói với mấy tên Việt gian : “Việt Nam là Tàu, Việt Nam để người Tàu làm giúp cho.”

  1. 4.  Quốc Dân Đảng Tàu ra chỉ thị cho đảng viên và dân chúng Tàu: “Việt Nam là thuộc địa của Tàu; ta phải thu phục lại đất mất của ta là Việt Nam.”

5. Giáo dục Trung Quốc ngay từ thời Tưởng Giới Thạch chưa bị Mao Trạch Đông đánh bại cũng chỉ dạy hai câu trên (“Việt Nam là thuộc địa của Tàu, ta phải thu phục lại đất mất của ta là Việt Nam”) cho các học sinh từ đồng ấu đến đại học.

6. Năm 1940, Tưởng Giới Thạch đặt ra một bộ gọi là Bộ Chính Trị Địa Lý quy định 8 con đường phát triển của nòi Hán sau này:

1)Tây Bá Lợi Á.

2)Tây Tạng, Ba Tư.

3)Tân Cương.

4)Ấn Độ.

5)Việt, Thái, Miến, Tân Gia Ba (Mã Lai luc đó còn gộp chung với Tân Gia Ba do Anh Quốc kiểm soát).

6)Nam Dương liệt đảo.

7)Úc Châu.

8)Thái Bình Dương Đông liệt Đảo, Hàn Quốc.

 

Chiến lược đánh chiếm Việt Nam do Kiều Vụ Chính Sách thực hiện lấy Hoa Kiều làm gốc:

(i)                Lấy vợ Việt Nam.

(ii)              Tiêu tiền Việt Nam.

(iii)            Ở đất Viêt Nam.

(iv)            Bắc Kỳ của Việt Nam quy về mẫu quốc tức là Trung Quốc.

(v)              Trung Kỳ và Nam Kỳ thuộc về Hoa Kiều thống trị.

(vi)            Bộ máy của Tưởng Giới Thạch nghiên cứu cách nào lập Việt Nam thành một tỉnh của Trung Quốc, nuôi Việt gian thế nào, diệt chữ quốc ngữ thế nào, tiễu trừ dân tộc ý thức thế nào, làm sao cho người Việt tưởng mình là Hán, khôi phục chữ nho thế nào, truyền bá Tam Dân chủ nghĩa thế nào, thống trị Việt nam thế nào.

Các chính sách trên được áp dụng triệt để tại Việt Nam dưới thời Việt Nam Cộng Hòa và ngay bây giờ dưới tay Cộng Sản Việt Nam. Nghĩa là chính sách Hán hóa của Tàu Cộng cũng không khác gì chính sách của Quốc Dân Đảng của Tưởng Giới Thạch. Trong thời Việt Nam Cộng Hòa, chính phủ Ngô Đình Diệm đã tìm cách ngăn chặn sự chiếm lĩnh kinh tế qua một số các luật cấm họ hoạt động trong 11 ngành nghề. Nhưng cũng không thành công và Hoa Kiều đã làm chủ kinh tế Chợ Lớn. Đến thời Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu thì Hoa kiều khuynh loát cả chính trị lẫn kinh tế miền Nam. Những chức vụ quan trọng có ảnh hưởng tới Ba Tàu đều đã bị mua chuộc. Thí dụ cảnh sát trưởng Quận 5. Chính sách Hoa Kiều thống lĩnh kinh tế cũng thành công ở các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Mã Lai, Singapore, Nam Dương, và Phi Luật Tân.

Ở Nam Dương quân đội nổi dậy lật đổ Tổng Thống Sukarno mà đảng Cộng Sản Nam Dương ủng hộ, đưa đến vụ tàn sát tập thể một số lớn Hoa kiều; ước lượng từ 500 ngàn đến 3 triệu người Hoa bị giết. Hầu như mọi nơi trên thế giới đều nhận thức được hiểm họa của sự xâm nhập của Trung Quốc qua sự điều khiển nhóm hoa kiều lũng đoạn kinh tế và chính trị ở các nước mà họ cư ngụ.

Riêng về Việt Nam, con đường lịch sử mà chúng ta trải qua 1,000 năm đô hộ giặc Tàu và sau đó1,000 năm kế tiếp liên tục đánh đuổi quân xâm lăng phướng Bắc vẫn được tiếp tục cho đến ngày nay bất kể Trung Quốc nằm dưới thể chế nào hay ý thức hệ nào.

Sự khác biệt giữa chế độ cộng sản hiện nay và Việt nam Cộng Hòa là Công Sản Việt Nam nay là đầy tớ nô lệ cho Tàu Cộng nên không thể chống lại chính sách Hán hóa của Tàu. Do đó sự Hán hóa đang đi tới giai đoạn quá công khai khiến dân Việt Nam trong nước không sợ hãi mà phải nổi lên chống lại bọn Tay Sai bán nước.  Đảng Cộng Sản Việt Nam là một công cụ Hán hóa của Trung Quốc vì họ không những không dám chống lại chính sách Hán hóa mà còn chấp nhận thế giới đại đồng tức là một thế giới mà mọi người đều là người Hán. Chúng đã cho các trường học dạy tiếng Tàu cho con em Việt. Chúng đã cho Tàu cộng tha hồ xâm nhập qua cử ngõ biên giới phía bắc bị bỏ ngỏ, hay qua các dự án mà các xí nghiệp của Tàu Cộng làm chủ. Chúng còn cho các bọn tội phạm Trung Quốc vào làm côn đồ đánh phá người Việt yêu nước biểu tình chống nhà nước cộng sản bán 3 đặc khu kinh tế cho Tàu. Không những thế, bọn côn đồ Tàu Cộng còn đứng ra lãnh đạo đám công an Việt chỉ huy bắt bớ những người chống Tàu Cộng.

Vì vậy muốn cứu nước Việt Nam là chúng ta phải tiêu diệt Đảng Công Sản. Vì còn cộng sản là còn Hán hóa. Cộng Sản đồng nghĩa với Hán hóa. Việt Nam Dân Tộc Tự Quyết đòi hỏi ưu tiên tiêu diệt Cộng Sản. Muốn có một nước Việt Nam Dân Tộc Tự Quyết thì chúng ta phải tiêu diệt Cộng Sản. Nhất định chúng ta sẽ thành công vì lịch sử anh hùng của Việt Nam chứng minh rằng  chúng ta bao giờ cũng thắng Trung Quốc.  


Post your comment

Sign in or sign up to post comments.

Comments

Be the first to comment
RSS