Việt Nam Dân Tộc Tự Quyết
Welcome
Login / Register

Thông Báo - Thuyết Trình Tình Hình Đất Nước Hiện Nay | VNDTTQ kính mời đồng hương tham dự

 

Thiệp Mời:

Tham dự Đại Hội 30 tháng 6, 2019

Trân trọng kính mời quí vị đồng bào, đại diện các Tôn Giáo, đại diện các đoàn thể đến tham dự Đại Hội của Việt Nam Dân Tộc Tự Quyết vào ngày 30 tháng 6, 2019 từ 11 giờ sang đến 4 giờ chiều tại Tại Thư Viện Việt Nam (Du Miên) 10842 Westminster Blvd, Suite# 215 và 216. Garden Grove, CA 92843.

Chương trình thuyết trình:

1-“Kế hoạch 100 năm của Tàu Cộng tìm cách lật đổ vị thế siêu cường số một của Hoa Kỳ”. Do GS Trần Thanh Đằng, Cựu Khoa Trưởng Kinh Tế. Calfornia State University, Los Angeles.

2-“Thay đổi chế độ Cộng Sản Việt Nam hay lật đổ? ” Do TS Mai Thanh Truyết trình bày.

3-“GS Dương Đại Hải, trình bày tổng quát tình hình đất nước Việt Nam hiện nay”.

4-Gồm có Văn Nghệ và Ẩm Thực nhẹ.

Liên lạc VNDTTQ | Chiến Sĩ Nguyễn Thanh Long

15751 Brookhurst ST. Suite# 210.

Tel: (657) 900-2230.

Email: Vietnampsd@gmail.com


Post your comment

Sign in or sign up to post comments.

Comments

Be the first to comment
RSS