Việt Nam Dân Tộc Tự Quyết
Welcome
Login / Register

Trả Lời Karl Marx và Friedrich Engelsvề sự sáng tạo vũ trụ

 

 

Karl Marx viết trong cuốn Economic Politique et Philosophies trong “Oeuvres Philosophies” dịch bởi Molitor, Paris, A. Costes 1953, Cuốn VI, trang 38 rằng muốn chống lại chủ thuyết sáng thế (the universe was created by a divine Creator) thì mình phải tin rằng mọi vật đều tự nó sinh ra, tự nó nó có, mọi vật đều tự nó hiên hữu mà không cần một đấng sáng tạo. Nguyên văn như sau:

“Sự tự sinh là cách duy nhất và thực tiễn để bác bỏ lý thuyết sáng tạo… Vật chất có khả năng tự sáng tạo ra mình.”

Rồi Friedrich Engels nói;

“Thế giới, thiên nhiên và con người tự mình mà có. Vật chất tự nhiên chuyển động và chính sự chuyển động này ‘không thể tạo ra, không thể hủy đi’, là nguyên nhân của sự tiến hóa.” (Anti-Duhring [M.E. Durbring buoleverse la science] Paris, Editions Socials, 1950, trang 92).

Hôm nay tôi sẽ trả lời hai ông Karl Max và FriedrichEngels về vấn đề này.

Nếu mọi vật tự nó nó có, tự nó hiện hữu mà không cần một ai tạo ra nó từ hư vô, thì nó cũng không có khởi đầu sự sống, khởi đầu của sự hiên hữu của mọi vật. Như vậy, khi ta nhìn thấy một vật theo thuyết này thì nó đã có từ ngàn năm hay triệu năm rồi. Như thế, mọi vật tự nó đã có từ lâu lắm rồi, chẳng cần một đấng tạo ra chúng. Nếu quà là như vậy thí mọi vật đều là đấng tạo hóa, mọi vật đều là Thiên Chúa, và Thiên Chúa đều là mọi vật. Vì định nghĩa của Đấng Tạo Hóa là một đấng, tự mình mình có, không có ai khác tạo ra mình. Thì nếu mọi vật đều tự mình có, tự mình hiện hữu mà không cần ai khác làm cho mình hiện hữu thì mọi vật đều là Đấng Tạo Hóa hay là Thiên Chúa (God) mà người Thiên Chúa thường gọi tên Đấng Tạo Hóa ấy. Thuyết mọi vật đều là Thiên Chúa (God) là Thuyết được gọi là pantheism (phiếm thần). Thuyết này nói mọi vật đều là thần linh, moị vật đều có bản tính thần linh, mọi vật đều có quyền phép của một vị thần linh. Một cái cây, một hòn đá, một con bò, vv… đều là thần linh. Vì vậy những người tin vào thuyết này thờ bò, thờ một cái cây, một hòn đá, thờ rắn, thờ chuột, vv…

Để trả lời lý thuyết củaKarl Marx và Engels, tôi xin viện dẫn luật thứ hai của Động Nhiệt Học ( The second law of ThermoDynamics) : The law of Entropy.

Định Luật Entropy, tạm dịch là luật thoái hóa vạn vật. Định luật này nói rằng mọi vật thể hay mọi vật chất (material entities) đều có phẩm chất mỗi ngày một suy đồi, thoái hóa. Với thời gian lâu dài, một triệu năm, hay một tỷ năm chẳng hạn, mọi vật sẽ biến mất hay đi vào hư vô.  Đây là một định luật vật lý do các nhà vật lý khám phá ra.

Trong cuộc sống hàng ngày, ta đều thấy luật entropy hoạt động rõ rệt. Con người ta ai cũng phải chết, cây cỏ cũng tàn lụi, đất đá cũng soi mòn; không một thứ gì vật chất mà còn sinh tồn vĩnh viễn với thời gian. Ngay cả các ngôi sao trên trời cũng bỗng nhiên vụt tắt, nổ tung, hay bay vào khoảng không tối đen vô tận (black hole).

Nếu có sự biến mất, hay đi vào hư vô, thì phải có sự khởi đầu của hiện hữu. Vì nếu không có hiện hữu thì làm sao có biến mất. Vì ta chỉ nói đến biến mất khi đã có hiện hữu. Nếu không có hiện hữu, nghĩa là một vật đang ở trong hư vô, thì ta sẽ không nói là nó biến mất, vì nó đâu mà nó biến mất.

Một khi một vật đã biến mất thì nó không còn vĩnh cữu nữa. Mà một khi nó không còn vĩnh cữu nữa mà lại còn biến mất thì nhất định là nó phải cókhởi đầu sự sống, khởi đầu sự tồn tại, khởi đầu sự hiện hữu.

Như vậy định luật vật lý Entropy cho thấy không có sự gì vật chất mà tồn tại, không có gì là vĩnh cữu, mà mọi vật đều có khởi đầu. Điều này hoàn toàn ngược lại với lý thuyết của Karl Marx và Friedrich Engels vì hai ông này cho là mọi vật tự nó nó có từ thuở xa xưa không có ai sáng tạo ra nó, tức là mọi vật không có khởi đầu, tức là theo Marx và Engels mọi vậtđều là Thiên Chúa mà Thiên Chúa là không có khởi đầu và không có kết thúc. Vậy lý thuyết của Marx and Engels đi ngược lại hoàn toàn với định luật khoa học; ta gọi lý thuyết dó là phản khoa học.

Nhưng chúng ta ai cũng thấy một chân lý hiển nhiên: mình không thể cho những gì mình không có. Nếu tôi không có tiền thì tôi không thể cho người khác tiền. Nếu tôi đi ngang qua một người ăn xin, xin tôi một đồng, nhưng trong túi tôi không có một xu thì làm sao tôi có thể cho tiền người ấy. Nếu tôi không có sự thông minh thì tôi không thể tự cho mình sự thông minh đó được.

Cũng vậy, trước khi tôi ra đời, tôi là hư vô, tức là không có hiện hữu, hay là không có mặt trên cõi đời này. Nếu tôi không có hiện hữu tức là tôi ở trong hư vô thì làm sao tôi có thể tự cho tôi hiện hữu (thì làm sao tôi có thể thoát ra từ hư vô mà vào hiện hữu)? Nghĩa là không ai từ hư vô mà tự làm cho mình có hiện hữu được. Vậy thì phải có môt người đang hiện hữu làm cho mình có hiện hữu. Gần nhất là cha mẹ mình. Rồi ông bà mình cho cha mẹ mình hiện hữu. Rồi ông cố bà cố cho ông nội bà nội minh hiện hữu. Cứ như vậy mình ngược dòng thời gian về người đầu tiên có mặt trên trái đất. Người đầu tiên này không thể tự cho mình hiện hữu từ trong hư vô. Như vậy phải có một Đấng đã có hiện hữu trước người đầu tiên này. Chân lý áp dụng với tất cả vũ trụ vạn vật. Các nhà thiên văn nói rằng vũ trụ đã có cách đây 30 tỷ năm. Vậy Đấng đem vũ trụ từ hư vô vào hiện hữu phải có trước 30 tỷ năm. Nhưng mà Đấng này không thể từ hư vô mà có vì như vậy lại có một đấng thứ hai mang Đấng thứ nhất từ hư vô vào hiền hữu. Rồi Đấng thứ ba mang Đầng thứ hai từ hư vô vào hiện hữu. Cứ như thế đến vô tận. Nhưng mà như vậy thì làm sao tìm được nguyên do. Nhưng mà mình biết mọi việc hiện hữu đều có nguyên do. Vậy thì việc đi ngược dòng lịch sử phải chấm dứt ở môt thời điểm nào đó. Và Đấng ở thời điểm đó, ta gọi là Đấng Tạo Hóa, Đấng đă cho vũ trụ được hiện hữu.

Friedrich Engels nói rằng mọi vật tự nó chuyển động. Như vậy theo ông, mặt trời, mặt trăng tự nó chuyển động. Nhưng mình biết rõ, mặt trời, mặt trăng chuyển động theo qui luật của nó; trái đất quay chung quanh mặt trời theo qui luật của nó; mặt trăng quay chung quanh trái đất theo qui luật của nó. Vậy ai đặt ra qui luật này? Chả nhẽ qui luật này tự nó nó có à? Luật đi đường tự nó nó có à? Hễ nói đến luật, là phải có người làm luật chứ. Các tinh tú hoạt động theo qui luật mà chẳng có người tạo ra luật này thì thật là phi lý.

Một thí dụ: Một quả bóng tròn nằm yên trên sân cỏ không thể tự nó chuyển động mà phải có người đá nó (hay có gió thổi). Tức là sự chuyển động là do một vật ở bên ngoài nó, không phải tự chính nó. Nó không có một sự thông minh nào hết để có thể tự mình di chuyển như con người. Mặt trời mặt trăng cũng giống như trái bóng tròn không một tí thông minh nào để có thể tự nó di chuyển. Vậy chúng cần một cái gì ở ngoài chúng để đẩy chúng đi theo một qui luật. Như vậy ta có hai vấn đề: ai đẩy chúng đi và ai làm ra qui luật để chúng theo đó mà vận hành? Marx và Engels không trả lời được.

Kết luận: Thuyết của Karl Marx và Friedrich Engels là phản khoa học và hoàn toàn sai lầm về phương diện lý luận và sự thật. Và những con người tin vào chủ nghĩa công sản của Karl Marx và Friedrich Engels là những người đang sống trong tối tăm, trong vực thẳm ngu dốt của trí tuệ, đang bị loài người văn minh tiến bộ bỏ rơi. 

Vậy chúng ta hãy đứng lên giải phóng bọn người này không những khỏi sự nô lệ của Tàu Cộng mà còn khỏi sự nô lệ của sự dốt nát của chủ nghĩa cộng sản. Một chế độ cai trị bởi một bọn người dốt nát do cộng sản huấn luyện thì nhất định sẽ sụp đổ. Hãy nhìn vào cách quản lý nền kinh tế, hay quản lý các dự án, hay quản lý môi trường. Đó là một thất bại hoàn toàn.Xin quí vị giúp chúng tôi mau xóa sổ một chế độ hại dân hại nước như vậy.

Xin cám ơn quí vị.

GSTS Trần Thanh Đằng

Chủ Tịch Phong Trào Việt Nam Dân Tộc Tự Quyết

Post your comment

Sign in or sign up to post comments.

Comments

Be the first to comment
RSS