Việt Nam Dân Tộc Tự Quyết
Welcome
Login / Register

About Us

 

 

 

VIỆT NAM DÂN TỘC TỰ QUYẾT

Hân hoan chào đón các đoàn thể cùng lý tưởng khai trừ Đảng Cộng Sản, dành lại Độc Lập Tự Do Dân Chủ Việt Nam, đem lại Sự Thịnh Vượng Quê Hương Dân Tộc con cháu mang dòng Máu Linh Thiên Con Rồng Cháu Tiên, có đời sống Hạnh Phúc Ấm No. 

 

------------------------------------------o0o----------------------------------------- 

 

Văn Phòng Hải Ngoại

15751 Brookhurst St., Suite 210
Westminster, CA 92683
Tel: 1-657-900-2230
Email: info@vndantoctq.com

Giấy Phép | License #: 4179493 

 

 

RSS